خدمات ما

عنوان نام بسته               امکانات قیمت(تومان)
1 سایت نصب وردپردیس+نصب افزونه درگاه آنلاین+نصب افزونه کاربردی+بک لینک فتوپویا 45000 تومان
2

 

سایت نصب وردپردیس+نصب افزونه درگاه آنلاین+نصب افزونه کاربردی +نصب انجمن +بک لینک فتوپویا+ 65000 تومان
3

 

سایت نصب وردپردیس+افزونه خبر نامه +نصب انجمن+افزونه کاربری+بک لینک فتوپویا 78000 تومان
4

 

سایت نصب وردپردیس+افزونه خبرنامه+نصب انجمن+لوگو+افزونه کاربری+بک لینک فتوپویا 89000 تومان

افزایش بازدید سایت بدون هیچ درد سری 

 

ردیف نام بسته و تعداد امکانات و توضیحات قیمت (تومان + تخفیف)
1 100 بازدید (مستقیم) تمام آیپی ها خارجی می باشند و توی 2 ساعت انجام می شوند 11000 تومان

با تخفیف : 6500 تومان

2 500 بازدید (مستقیم) تمام آیپی ها خارجی می باشند و توی 2 ساعت انجام می شوند 25000 تومان

با تخفیف : 13000 تومان

3 100 بازدید (سرچ گوگل) تمام آیپی ها خارجی می باشند و توی 2 ساعت انجام می شوند 17000 تومان

با تخفیف : 14000 تومان

4 500 بازدید (سرچ گوگل) تمام آیپی ها خارجی می باشند و توی 2 ساعت انجام می شوند 32000 تومان

با تخفیف : 19500 تومان

5 100بازدید (سرچ گوگل) آیپی ایرانی و استفاده از کاربران ایرانی 43000 تومان

با تخفیف : 32000 تومان